Δώδεκα οι αστερισμοί της ουράνιας ζωδιακής ζώνης
Δώδεκα οι φυλές του Ισραήλ
Δώδεκα οι θεοί του Ολύμπου
Δώδεκα οι άθλοι του Ηρακλή
Δώδεκα οι ιμάμηδες των Μουσουλμάνων
Δώδεκα τα καράβια της επιστροφής του Οδυσσέα
Δώδεκα οι μαθητές του Χριστού
Δώδεκα οι ώρες της μέρας
Δώδεκα οι ώρες της νύχτας
Δώδεκα οι μήνες του χρόνου
Δώδεκα μήνες στην Άνω Ορεινή Σερρών